Další služby

Činnosti při správě nemovitosti

 • kontroly technického stavu domu (Provádění celkové kontroly domu nad rámec běžných kontrol v četnosti dle přání klienta (2-4x měsíčně)
 • určení možností využití nemovitosti a jejich částí
 • vypracování návrhů na opravy vč. ekonomického zhodnocení
 • odborný cenový odhad předpokládaných nákladů
 • stanovení nutnosti a rozsahu stavebních prací pro daný účel využití nemovitosti

Technická pomoc

 • zajištění technické dokumentace pro rekonstrukce, modernizace, přístavby a vestavby
 • zajištění dodavatele stavby – výběr vhodného dodavatele stavby nebo vedení výběrového řízení na dodavatele stavby dle požadavků klienta
 • odborná pomoc při uzavření smlouvy s dodavatelem stavby
 • dohled ekonomických a technických postupů v průběhu rekonstrukcí a modernizací

Založení Společenství vlastníků jednotek

 • zajištění technické dokumentace pro účely Prohlášení vlastníka
 • zajištění provedení pasportizace objektu pro účely Prohlášení vlastníka
 • vypracování prohlášení vlastníka pro účely převodu bytů do vlastnictví
 • vypracování smluv při převodu jednotek
 • vklad Prohlášení vlastníka do Katastru nemovitostí
 • odborná pomoc při zakládání společenství vlastníků jednotek (zajištění pozvánek, schůze, notáře)
 • zajištění vkladu Společenství do obchodního rejstříku

Úvodní stránka

Kontaktní informace

Adresa: ELOCA, spol. s r.o., Mezibranská 3, 110 00 Praha 1

Tel/fax: 296220052, 736610420

e-mail: kancelar@eloca.cz

IČ: 27200205
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C,
vložce 103942 dne 5.1.2005